Покана за участие в пазарни консултации

ПОКАНА

 

 

за провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: „Организация и управление на проект „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация Видин ” ЕООД, гр. Видин”

 

 

Прикачени файлове

 

 

 

Дата на публикация 01.10.2019г

 

Заповед комисия

 

 

Дата на публикация 01.10.2019г

 

ТВВ ООД

 

Дата на публикация 01.10.2019г

 

Лъчезара ТВ

 

Дата на публикация 01.10.2019г

 

Протокол комисия

 

Дата на публикация 01.10.2019г

 

Решение прогнозна стойност ОП