Изберете страница

ПОКАНА

за провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация Видин ” ЕООД, гр. Видин”

Прикачени файлове

Дата на публикация 01.10.2019г

Заповед комисия

Дата на публикация 01.10.2019г

ТВВ ООД

Дата на публикация 01.10.2019г

Лъчезара ТВ

Дата на публикация 01.10.2019г

Протокол комисия

Дата на публикация 01.10.2019г

Решение прогнозна стойност ОП