Дата на създаване на преписката 02.10.2019г.

 

 

  

 

 

Наименование на ОП

  

 

 

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин”

  

 

 

Дата на публикация 02.10.2019г.

  

 

 

Решение ОП

  

 

 

Дата на публикация 02.10.2019г.

  

 

 

Обявление ОП

  

 

 

Дата на публикация 02.10.2019г.

  

 

 

Връзка с АОП – Решение Обявление

  

 

 

 

 

Дата на публикация 02.10.2019г.

  

 

 

Документи и образци 

 

Техническа спецификация

  

 

 

Дата на публикация 02.10.2019г.

  

 

 

Документация ОП

  

 

 

Дата на публикация 02.10.2019г.

  

 

 

Проект на договор

  

 

 

Дата на публикация 02.10.2019г.

  

 

 

Образци

  

 

 

Дата на публикация 02.10.2019г.

  

 

 

Единен наръчник

  

 

 

Дата на публикация 28.11.2019г.

  

 

 

Протокол №1 комисия

  

 

 

Дата на публикация 28.02.2020г.

  

 

 

Съобщение отваряне ценови предложения

  

 

 

Дата на публикация 12.03.2020г.

  

 

 

Протокол2 и Протокол3

  

 

 

Дата на публикация 12.03.2020г.

  

 

 

Окончателен протокол

  

 

 

Дата на публикация 12.03.2020г.

  

 

 

Решение избор на изпълнител

  

 

 

Дата на публикация 14.05.2020г.

  

 

 

Решение за изменение

  

 

 

Дата на публикация 01.07.2020г.

  

 

 

Информация за възложена поръчка

  

 

 

Дата на публикация 01.07.2020г.

 

 

 

Договор

  

 

 

Дата на публикация 01.07.2020г.

 

 

 

Приложения

Skip to content