Отстраняване на аварии

09.10.2019 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 в района на жил. блок „Крум Бъчваров“ 2 – спиране на водоподаването за ж.к. „Крум Бъчваров“ блокове № 1, 2 и 3 от 10.00 до 14.00 часа.

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за висока зона на селото от 11.00 до 13.00 часа.

с. Черно поле

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за селото до 14.00 часа.

с. Медовница

Отстраняване на авария на улични  водопровод Ф100 и Ф125 – спиране на водоподаването за селото до 16.00 часа.

с. Шишманово

Отстраняване авария на СВО – частично  спиране на водоподаването до 13.00 часа.