Изберете страница

Досие на обществена поръчка № 12 / 2019 г.

Дата на публикация 23.10.2019 г.

Наименование

Доставка водомери

Връзка с АОП – досие на ОП

Обява на ОП

Връзка с АОП

Информация до АОП за публикувана обява

Документация за участие в ОП

Документи и образци

Контакти за доп. информация

094/ 601071

Статус

Отворена

Дата на публикация / създаване

23.10.2019 г.

Правен ред на възлагане

Събиране на оферти с обява

Обект на обществена поръчка

Доставка на водомери

Предмет на обществената поръчка

Доставка на водомери

Обособени позиции

ОП 1 Доставка на едноструйни и многоструйни водомери

ОП2 Доставка на фланшови и комбинирани водомери

ОП3 Доставка на електронни ултразвукови водомери

ОП4 Доставка на коаксиални водомери

Срок за получаване на оферти

04.11.2019г. 17 ч.

Прогнозна стойност на поръчката

50 000 лв.

Дата на отваряне на оферти

06.11.2019 г. от 09:30 ч. в Административна сграда

Дата на публикация 28.10.2019г.

Промяна дата и час на отваряне на оферти

Дата на публикация 01.11.2019г.

Промяна дата и час на отваряне на оферти

Дата на публикация 05.11.2019г.

Удължаване на срока за подаване на оферти

Дата на публикация 11.12.2019г.

Протокол комисия

Дата на публикация 30.01.2020г.

Договор и приложения ОП1

Дата на публикация 30.01.2020г.

Договор и приложения ОП2

Дата на публикация 30.01.2020г.

Договор и приложения ОП3

Дата на публикация 30.01.2020г.

Договор и приложения ОП4