Изберете страница

Услуги и цени

Цени на водата:

Цени на водата във „ВиК – Видин“ ЕООД   в сила от 01.01.2023 г.

съгласно Решение №Ц-32/30.12.2022г. на КЕВР и Заповед №Р-253/30.12.2022г на Управителя на ВиК Видин ЕООД

  Цена в лв./куб.м.
без ДДС
Стойност
на ДДС
Крайна
цена  

лв./куб.м.

 
 Доставяне на вода на потребителите 2,213 0,443 2,656
 
 Отвеждане на отпадъчните води 0,378 0,076 0,454
 
Пречистване на отпадъчните води –  

битови и приравнени към тях потребители

0,314 0,063 0,377

Цени на услуги: в сила от 05.07.2022г.

Вид  услуга

  Цена в лв.
без ДДС
Стойност
на ДДС
Крайна
цена
 
Промяна на име 10.39 2.08 12.47
 
Откриване/закриване на партида 25.75 5.15 30.90
 
Издаване на удостоверение за открита партида 10.39 2.08 12.47
 
Изготвяне на справка за фактурирани и платени водни количества 32.04 6.41 38.45
 
Узаконяване на водомер 17.99 3.60 21.59
 
Препломбиране на водомер 17.99 3.60 21.59
 
Изходни данни за проектиране 41.25 8.25 49.50
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А4 25.00 5.00 30.00
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А3 41.67 8.33 50.00
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А2 83.33 16.67 100.00
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А1 166.67 33.33 200.00
 
Ремонт водомер – калкулира се, според вида на ремонта      
 
Услуга с каналочистачна машина Даймлер Бенц за 1 час 135.16 27.03 162.19
 
Услуга с каналочистачна машина Форд за 1 час 58.06 11.61 69.67
 
Спиране/пускане вода ФИРМИ – калкулира се      
 
Спиране/пускане вода население 28.12 5.62 33.74
 
Спиране/пускане вода население от отклонение без възстановяване 287.65 57.53 345.18
 
Спиране/пускане вода население от отклонение с възстановяване 353.30 70.66 423.96
 
Демонтаж и монтаж на водомер 27.91 5.58 33.49
 
Демонтаж, монтаж и узаконяване на водомер 30.44 6.09 36.53
 
Демонтаж, монтаж и проверка на инд. водомер Q3=2,5 m3/h, Q3=4 m3/h, присъед.резба р-р 3/4″ 37.82 7.56 45.38
 
Демонтаж, монтаж и проверка на водомер СВО Q3=2,5 m3/h, Q3=4 m3/h, присъед.резба р-р 3/4″ 35.82 7.16 42.98
 
Демонтаж, монтаж и проверка на водомер СВО Q3=6,3 m3/h, Q3=10 m3/h, присъед.резба р-р 1″ 43.82 8.76 52.58
 
Демонтаж, монтаж и проверка на водомер СВО Q3=16 m3/h, присъед.резба р-р 1 1/2″ 48.82 9.76 58.58
 
Демонтаж и монтаж на група водомери на етажна собственост – от 5 до 8 бр. 71.50 14.30 85.80
Забележка: Цената не включва проверката, която е 10,80лв с ДДС за водомер
 
Подмяна на спирателен кран на индивидуален водомер Ф3/4″ с материали на абоната 26.64 5.33 31.97
 
Подмяна на спирателен кран на индивидуален водомер Ф3/4″ без материали на абоната 41.00 8.20 49.20
 
ПОДМЯНА НА МНОГОСТРУЕН ВОДОМЕР НА СВО (ДЪЛГО ТЯЛО) 85.72 17.14 102.86
 
ПОДМЯНА НА ЕДНОСТР.ВОДОМЕР НА СВО (КЪСО ТЯЛО) 74.08 14.82 88.90