Услуги и цени

Цени на водата:

 

Цени на водата във “ВиК” ЕООД – Видин, в сила от 01.08.2016 г.

съгласно Решение №Ц-29/29.07.2016г на КЕВР

 
 

 

 

 
 

  Цена в лв.
без ДДС
Стойност
на ДДС
Крайна
цена
 
 
 
 Помпажна – бюджет  1.570  0.314  1.884
 
 
 
 Помпажна – население  1.570  0.314  1.884
 
 
 
 Помпажна – фирми 1.570 0.314 1.884
 
 
 
 Само канал  0.280  0.056  0.336
 
 
 
 Канал помпажна – фирми  0.280  0.056  0.336
 
 
 
 Канал помпажна – бюджет  0.280  0.056  0.336
 
 
 
 Канал помпажна – население  0.280  0.056  0.336
 
 
 
 Гравитачна  0.860  0.172  1.032
 
 
 
 Канал гравитачна  0.140  0.028  0.168
 
 
 

 

 

Цени на услуги:

 

Вид  услуга

 
 
  Цена в лв.
без ДДС
Стойност
на ДДС
Крайна
цена
 
 
 
Промяна на име 4.12 0.82 4.94
 
 
 
Откриване/закриване на партида 15.54 3.11 18.65
 
 
Издаване на удостоверение за открита партида 5.38 1.08 6.46
 
 
 
Узаконяване на водомер 13.00 2.60 15.60
 
 
 
Изходни данни за проектиране 29.17 5.83 35.00
 
 
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А4 20.83 4.17 25.00
 
 
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А3 41.67 8.33 50.00
 
 
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А2 83.33 16.67 100.00
 
 
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А1 166.67 33.33 200.00
 
 
 
Становище за въвеждане на обект в експлоатация 32.77 6.55 39.32
 
 
 
Ремонт водомер – калкулира се, според вида на ремонта      
 
 
 
Услуга с каналочистачна машина 43.26 8.65 51.91
 
 
 
Спиране/пускане вода ФИРМИ – калкулира се      
 
 
 
Спиране/пускане вода население 21.92 4.39 26.31
 
 
 
Спиране/пускане вода нас. от откл. без възстановяване 185.50 37.10 222.60
 
 
 
Спиране/пускане вода нас. от откл. с възстановяване 254.08 50.82 304.89
 
 
 
Демонтаж и монтаж на водомер 18.41 3.68 22.09
 
 
 
Демонтаж, монтаж  и проверка на водомер 26.41 5.28 31.69
 
 
Демонтаж и монтаж на група водомери на етажна собственост – от 5 до 8 бр. 39.03 7.81 46.83
Забележка: Цената не включва проверката, която е 9,60лв с ДДС за водомер
 
 
 
Преустановяване и възстановяване на водоподаването към имот по искане на абоната 17.31 3.46 20.77
 
 
Подмяна на спирателен кран на индивидуален водомер Ф3/4″ с материали на абоната 15.33 3.07 18.40
 
 
Подмяна на спирателен кран на индивидуален водомер Ф3/4″ без материали на абоната 22.48 4.50 26.98