Изберете страница

Услуги и цени

Цени на водата:

Цени на водата във „ВиК – Видин“ ЕООД   в сила от 01.01.2021 г.

съгласно Решение №Ц-46/30.12.2020г на КЕВР и Заповед №Р/315 от 30.12.2020г на Управителя на ВиК Видин

Цена в лв./куб.м.
без ДДС
Стойност
на ДДС
Крайна
цена

лв/куб.м.

 Доставяне на вода на потребителите  1.558  0.312  1.870
 Отвеждане на отпадъчните води  0.282  0.056  0.338
Пречистване на отпадъчните води – битови и приравнени към тях потребители 0.442 0.088 0.530
Пречистване на отпадъчните води – промишлени и др. стопански потребители със степен на замърсяване 1 0.485 0.097 0.582

Цени на услуги: в сила от 05.07.2022г.

Вид  услуга

Цена в лв.
без ДДС
Стойност
на ДДС
Крайна
цена
Промяна на име 10.39 2.08 12.47
Откриване/закриване на партида 25.75 5.15 30.90
Издаване на удостоверение за открита партида 10.39 2.08 12.47
Узаконяване на водомер 17.99 3.60 21.59
Препломбиране на водомер 17.99 3.60 21.59
Изходни данни за проектиране 41.25 8.25 49.50
Съгласуване на скици и проекти Формат А4 25.00 5.00 30.00
Съгласуване на скици и проекти Формат А3 41.67 8.33 50.00
Съгласуване на скици и проекти Формат А2 83.33 16.67 100.00
Съгласуване на скици и проекти Формат А1 166.67 33.33 200.00
Ремонт водомер – калкулира се, според вида на ремонта
Услуга с каналочистачна машина Даймлер Бенц за 1 час 135.16 27.03 162.19
Услуга с каналочистачна машина Форд за 1 час 58.06 11.61 69.67
Спиране/пускане вода ФИРМИ – калкулира се
Спиране/пускане вода население 28.12 5.62 33.74
Спиране/пускане вода население от отклонение без възстановяване 287.65 57.53 345.18
Спиране/пускане вода население от отклонение с възстановяване 353.30 70.66 423.96
Демонтаж и монтаж на водомер 27.91 5.58 33.49
Демонтаж, монтаж и узаконяване на водомер 30.44 6.09 36.53
Демонтаж, монтаж  и проверка на водомер 39.88 7.98 47.86
Демонтаж и монтаж на група водомери на етажна собственост – от 5 до 8 бр. 71.50 14.30 85.80
Забележка: Цената не включва проверката, която е 10,80лв с ДДС за водомер
Преустановяване и възстановяване на водоподаването към имот по искане на абоната 17.31 3.46 20.77
Подмяна на спирателен кран на индивидуален водомер Ф3/4″ с материали на абоната 26.64 5.33 31.97
Подмяна на спирателен кран на индивидуален водомер Ф3/4″ без материали на абоната 41.00 8.20 49.20
ПОДМЯНА НА МНОГОСТРУЕН ВОДОМЕР НА СВО (ДЪЛГО ТЯЛО) 85.72 17.14 102.86
ПОДМЯНА НА ЕДНОСТР.ВОДОМЕР НА СВО (КЪСО ТЯЛО) 74.08 14.82 88.90