Услуги и цени

Цени на водата:

 

Цени на водата във “ВиК” ЕООД – Видин, в сила от 01.01.2020 г.

съгласно Решение №Ц-37/23.12.2019г на КЕВР

 

 

 
 

  Цена в лв./куб.м.
без ДДС
Стойност
на ДДС
Крайна
цена лв/куб.м.
 
 
 
 Доставяне на вода на потребителите  1.883  0.377  2.260
 
 
 
 Отвеждане на отпадъчните води  0.356  0.071  0.427
 
 
 
       

 

 

Цени на услуги:

 

Вид  услуга

 
 
  Цена в лв.
без ДДС
Стойност
на ДДС
Крайна
цена
 
 
 
Промяна на име 4.12 0.82 4.94
 
 
 
Откриване/закриване на партида 15.54 3.11 18.65
 
 
Издаване на удостоверение за открита партида 5.38 1.08 6.46
 
 
 
Узаконяване на водомер 13.00 2.60 15.60
 
 
 
Изходни данни за проектиране 29.17 5.83 35.00
 
 
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А4 20.83 4.17 25.00
 
 
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А3 41.67 8.33 50.00
 
 
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А2 83.33 16.67 100.00
 
 
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А1 166.67 33.33 200.00
 
 
 
Становище за въвеждане на обект в експлоатация 32.77 6.55 39.32
 
 
 
Ремонт водомер – калкулира се, според вида на ремонта      
 
 
 
Услуга с каналочистачна машина 43.26 8.65 51.91
 
 
 
Спиране/пускане вода ФИРМИ – калкулира се      
 
 
 
Спиране/пускане вода население 21.92 4.39 26.31
 
 
 
Спиране/пускане вода нас. от откл. без възстановяване 185.50 37.10 222.60
 
 
 
Спиране/пускане вода нас. от откл. с възстановяване 254.08 50.82 304.89
 
 
 
Демонтаж и монтаж на водомер 18.41 3.68 22.09
 
 
Демонтаж, монтаж и узаконяване на водомер 20.61 4.12 24.73
 
 
 
Демонтаж, монтаж  и проверка на водомер 26.41 5.28 31.69
 
 
Демонтаж и монтаж на група водомери на етажна собственост – от 5 до 8 бр. 39.03 7.81 46.83
Забележка: Цената не включва проверката, която е 9,60лв с ДДС за водомер
 
 
 
Преустановяване и възстановяване на водоподаването към имот по искане на абоната 17.31 3.46 20.77
 
 
Подмяна на спирателен кран на индивидуален водомер Ф3/4″ с материали на абоната 15.33 3.07 18.40
 
 
Подмяна на спирателен кран на индивидуален водомер Ф3/4″ без материали на абоната 22.48 4.50 26.98