Тенис корт

Тенис кортът е зазимен и няма да работи!

 

Моля, не се опитвайте да правите резервации!