Изберете страница
Дежурен диспечер 094 601 023 0885 329 476
Информация клиенти 094 988 066
Управител 094 601 078  
инж.Стоян Стоянов
Главен инженер 094 601 062
Гл. счетоводител 094 601 063 gl.schetovoditel@vik-vidin.com
Светлана Стойкова
Р-л р-н Видин 094 601 162  n.alexieva@vik-vidin.com
инж. Надя Алексиева
Р-л р-н Видин-селски 094 601 095
инж. Александър Цанков
Р-л р-н Белоградчик 0936 534 90 r-belogr@vik-vidin.com 
Велин Гайдаров
Р-л р-н Брегово 09312 33 16 r-bregovo@vik-vidin.com 
Володя Удроев
Р-л р-н Димово 09341 23 17 r-dimovo@vik-vidin.com 
Александър Димитров
Р-л р-н Дунавци 094 601 095
Р-л р-н Кула 0938 320 71
Огнян Стефанов
Р-л  р-н Ружинци 09324 22 98
Тихомир Иванов
Р-л Продажби 094 601 022 aneta.tomova@vik-vidin.com 
Анета Томова
Р-л  ПТО 094 601 064 ilko.iliev@vik-vidin.com 
инж. Илко Илиев
Главен инспектор 094 988 053 gl.inspektor@vik-vidin.com 
Павлина Димитрова
АСУВ 094 988 058
Канализация 094 601 095
инж. Стела Петрова
Р-л Пречиствателна станция 094 601 078 prechistvatelna@vik-vidin.com 
инж. Цветомир Велков
Специалист общ.поръчки 094 601 071 snejana.badeva@vik-vidin.com 
Снежана Бадева
Длъжностно лице по защита на личните данни 094 601 093 dl-gdpr@vik-vidin.com
ТРЗ 094 601 093
Мариела Гулева
Личен състав 094 601 093
Людмила Спасова
Водомерна работилница 094 601 029
Отдел ПТО 094 601 049 pto@vik-vidin.com 
IT отдел 094 601 065 support@vik-vidin.com 
vik-cordinates GPS 43°59’39.52″С

22°52’25.07″И

8 + 4 =