Новини и важни съобщения

09.07.2024

гр. Видин
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 – частично спиране на водоподаването по бул. „Панония“ в участъка между улиците: „Екзарх Йосиф I“ и „Владикина“ до 21:00 часа.

повече информация

Тъжна новина – редактирана

На 20.04.2024г ни напусна нашият дългогодишен управител инж. Георги Владов. Тридесет и осем години  от живота си, тридесет от които като управител, той се посвети на ВиК Видин работейки всеотдайно, като отдаде цялото си сърце в полза на хората. Едва ли има човек,...

повече информация

22 МАРТ- СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

ВОДА ЗА МИР През 2024 г. темата на Световния ден на водата е „Използвайте водата за мир“, азаглавието на Доклада за развитие на световните води е „Използване на водата за мири просперитет“. Кампанията за Деня на водата се нарича „Вода за мир“. Водата може да създаде...

повече информация

ПРЕЗ 2024 „В И К – ВИДИН” ЕООД ЩЕ ОСИГУРИ НА СВОИТЕ СЪГРАЖДАНИ ПО-КАЧЕСТВЕНО И БЕЗПРОБЛЕМНО ПОСТОЯННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ПРЕЗ 2024 „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” ЕООД
ЩЕ ОСИГУРИ НА СВОИТЕ СЪГРАЖДАНИ ПО-КАЧЕСТВЕНО И БЕЗПРОБЛЕМНО ПОСТОЯННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

повече информация

ПРОЕКТЪТЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРАНА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – ВИДИН” ЕООД, ПРОДЪЛЖАВА СВОЕТО АКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРОЕКТЪТ
ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – ВИДИН” ЕООД, ПРОДЪЛЖАВА СВОЕТО АКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

повече информация

Дадено е начало на СМР по подмяната на гл. водопровод от помпена станция „Сланотрън” до гр. Видин

На 09.06.2023г в гр. Видин, се състоя официална церемония по откриване на строителен обект по проект № BG16M1OP002-1.016-0006-C03, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016, с бенефициент “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД, гр. Видин.

повече информация

Интервю на журналиста Силвия Чалъкова с инж. Илко Илиев, Управител на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин

ПРОЕКТЪТ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – ВИДИН” ЕООД ЩЕ ПОДОБРИ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА РЕГИОНА Журналист /Силвия Чалъкова/ „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин изпълнява ключов за...

повече информация

22 МАРТ- СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

Скритото решение Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Нашата питейна вода и канализация, снабдяването с храна и природната среда – всичко това зависи от подпочвените води.Подземните води са изключително важни за здравословното...

повече информация

Цени на ВиК услугите от 01.01.2023г

На основание Решение №Ц-32/30.12.2022г, и Заповед №Р-253/30.12.2022г на Управителя на ВиК Видин ЕООД, считано от 01.01.2023г се променят цените на следните ВиК услуги: № по редНаименование на услугатаЦена без ДДС лв./куб.м.Начислен ДДСлв./куб.м.Цена с...

повече информация

“Водоснабдяване и канализация Видин” ЕООДВи поздравява с настъпващите Коледни и Новогодишни празници, като пожелава на Вас и Вашите семейства много здраве, късмет и...

повече информация

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД ПРЕДОСТАВЯ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ  

В резултат на изпълнението на проекта Дружеството е изпълнило в пълен обем сключеният договор   с предмет „Внедряване на допълнителни модули към интегрирана географска информационна система (ГИС)“, с  изпълнителя по договора   „ПРОТОК” Д.О.О

повече информация
Skip to content