Новини и важни съобщения

Заболяване на инкасатор

Уважаеми клиенти, Поради заболяване на инкасатора Светлана Въткова, молим да подавате самоотчети в рамките на графика, по някои от следните начини: чрез приложението в сайта ни, с декларация на място в административната сграда на ул."Широка" №18на телефона на...

повече информация

Плащания през Български пощи

Уважаеми клиенти, Услугата на "Български пощи" за плащания на дължими суми за употребена вода е подновена. За ваше улеснение, може да плащате задълженията си в най-близкия клон на "Български пощи" по...

повече информация

Предложение за нови цени на В и К услуги за регулаторен период 2022-2026

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ, На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги приета с ПМС №8/18.01.2016г. и обнародвана в ДВ бр.6/22.01.2016г. „В и К - Видин” ЕООД Видин уведомява своите потребители, че ще внесе предложение за...

повече информация

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД УСПЕШНО ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – ВИДИН” ЕООД, ГР. ВИДИН

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД УСПЕШНО ПРОДЪЛЖАВАИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТАТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – ВИДИН” ЕООД, ГР. ВИДИН Продължава работата на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин по...

повече информация

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД УСПЕШНО ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – ВИДИН” ЕООД, ГР. ВИДИН

Успешно продължава работата на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин  по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин. Срокът за реализация на проекта е до 31.12.2023г.   В...

повече информация

Клиентите с променени номера на БУЛСТАТ и данъчен номер трябва да заявят в срок до 19.01.2022г. новите такива.

повече информация

Продължава реализирането на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД

Продължава успешната работа по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД. “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД и Звеното за управление на проекта  работят усърдно съвместно...

повече информация

Предложение за нови цени на В и К услуги за регулаторен период 2022-2026

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ, На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги приета с ПМС №8/18.01.2016г. и обнародвана в ДВ бр.6/22.01.2016г. „В и К - Видин” ЕООД Видин уведомява своите потребители, че ще внесе предложение за...

повече информация

Важно за потребителите

Уважаеми потребители, Съгласно изискванията на чл.56 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, одобрен от КЕВР с Решение №ОУ-09/11.08.2014г. жалби, сигнали и заявления да ВиК оператора може да подава само потребител на ВиК услуга по смисъла на...

повече информация

Плащания през ПОС терминал

Уважаеми клиенти,

За ваше улеснение, на дежурна каса №1 в клиентския салон на дружеството, вече може да заплащате Вашите задължения през ПОС терминал с дебитна или кредитна карта. 

повече информация

Регистрация за „Моята фактура“

Уважаеми клиенти,

за да получите достъп до „Моята фактура“, моля да ползвате регистрационната форма от страницата „За клиента“.

Следвайте указанията, подробно описани в абзаца за Частни клиенти и не забравяйте, ако абонатния Ви номер започва с нули, да въведете и тях!

повече информация
Skip to content