Аварии за деня

 

„ВиК“ ЕООД Видин се извинява за причиненото неудобство на всички свои абонати.

Засегнатите от прекъсването на водоподаването, могат да получат повече информация от денонощния Дежурен диспечер на тел. 094/601023 и мобилен 0885 329 476.

мар 22

Отстраняване на аварии

гр.  Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 – спиране на водоподаването за кв. „Нов път“ от 09:00 до 14:00 часа.

с. Новоселци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селата: Новоселци, Акациево и Рупци от 10:00 до 12:00 часа.

Важни Съобщения

мар 15

График за дезинфекция

пролетната дезинфекция на водоснабдителните групи на “В и К” ЕООД – Видин за 2018г.
 
дек 22

Предложение за изменение на цените на ВиК услуги

На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги приета с ПМС №8/ 18.01.2016г. и обнародвана в ДВ бр.6/22.01.2016г “В и К – Видин” ЕООД уведомява своите потребители, че във връзка представянето на преработен Бизнес план за развитие на дейността на Дружеството за период 2017г. – 2021г., ще внесе предложение за изменение на цените на предоставяните на територията на дружеството ВиК услуги за регулаторния период

 
сеп 14

Работно време на касите

От 18.09.2017г (понеделник) касите в административната сграда на ВиК ще работят всеки делничен ден от 8 до 18 часа.

 

Във връзка с покачването на водите на р.Тимок, “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Видин, уведомява населението на гр.Брегово, че питейната вода в града е годна за пиене и отговоря на стандартите за питейна вода. Направените физико-химични анализи на водата от РЗИ-Видин и „ВиК“ ЕООД – Видин показват, че няма отклонение от нормите.

 

Поради технически съображения, с оглед предотвратяване на късо съединение и възможно причиняване на човешки и материални щети е изключено ел. захранването на помпена станция „Брегово 3“. Вода за гр.Брегово се подава от помпена станция „Брегово 1“, която е в състояние напълно да задоволи нуждите на града с питейна вода.

Протокол РЗИ Видин

Протокол РЗИ Видин

Протокол лаборатория ВиК Видин от помпената станция

Протокол лаборатория ВиК Видин от частен дом

Протокол лаборатория ВиК Видин от частен дом