Формуляри

ВАЖНО!

ВСИЧКИ ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ САМО В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА ДРУЖЕСТВОТО И ВСИЧКИ ТАКСИ, СВЪРЗАНИ С ПОСОЧЕНИТЕ УСЛУГИ СЕ ЗАПЛАЩАТ НА КАСИТЕ НА „ВиК ВИДИН“.

ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР И КАСИТЕ СА РАЗПОЛОЖЕНИ В КЛИЕНТСКИЯ САЛОН – УЛ.“ШИРОКА“ №18, ПЪРВИ ЕТАЖ, ВХОД КЛИЕНТИ.

Процедура за издаване на изходни данни за проектиране

Процедура за съгласуване на скици за ВиК комуникации

Процедура за съгласуване на инвестиционни проекти за ВиК комуникации

Процедура за подписване на Договор за присъединяване на обект към ВиК системите

Процедура за присъединяване на обект към ВиК системите

Процедура за откриване на партида или промяна на име на партида – юридически лица

Процедура за откриване на партида или промяна на име на партида – физически лица

Процедура за издаване на удостоверение за открита партида

Процедура за узаконяване на водомер

Skip to content