Пазарни консултации

Покана за участие в пазарни консултации

ПОКАНА за провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на...

повече информация

Покана за участие в пазарни консултации

ПОКАНА за провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на...

повече информация

Покана за участие в пазарни консултации

Покана за провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: „Организация и управление на проект Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ВиК –Видин “EООД, гр. Видин, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020

 

повече информация
Skip to content