Изберете страница

Досие на обществена поръчка 3 / 2020 г.

Дата на създаване на преписката 23.03.2020г.

 

Наименование на ОП

Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на работния проект и изпълняване функциите на инженер по СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ФИДИК за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – ВИДИН” ЕООД, гр. Видин” по 2 обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК за обект „Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1”,

 

Обособена позиция № 2 – „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин

Дата на публикация 23.03.2020г.

Решение ОП

Дата на публикация 23.03.2020г.

Обявление ОП

Дата на публикация 23.03.2020г.

Връзка с АОП – Решение Обявление

Дата на публикация 24.03.2020г.

Документи и образци

Техническа спецификация ОП1

Техническа спецификация ОП2

Дата на публикация 24.03.2020г.

Документация ОП

Дата на публикация 24.03.2020г.

Проект на договор ОП1

Проект на договор ОП2

Дата на публикация 24.03.2020г.

Образци

Дата на публикация 24.03.2020г.

Мотиви чл.231 ал.5 ЗОП

Дата на публикация 13.04.2020г.

Писмено разяснение по запитване

Дата на публикация 23.04.2020г.

Съобщение

Дата на публикация 27.04.2020г.

Решение за изменение

Дата на публикация 28.04.2020г.

Коригирана техническа спецификация ОП1

Дата на публикация 28.04.2020г.

Коригирана техническа спецификация ОП2

Дата на публикация 18.09.2020г.

Протокол № 1 комисия

Дата на публикация 25.01.2021г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Дата на публикация 02.04.2021г.

Протокол №2 надзор

Дата на публикация 02.04.2021г.

Протокол №3 надзор

Дата на публикация 02.04.2021г.

Доклад комисия надзор

Дата на публикация 02.04.2021г.

Решение за избор на изпълнител

Дата на публикация 31.05.2021г.

Информация за възложена поръчка

Дата на публикация 31.05.2021г.

Договор ОП1

Дата на публикация 31.05.2021г.

Приложения към договор ОП1

Дата на публикация 31.05.2021г.

Договор ОП2

Дата на публикация 31.05.2021г.

Приложения към договор ОП2