Изберете страница

Досие на обществена поръчка № 2 / 2020 г.

 

Дата на публикация

16.03.2020 г.

Наименование

Доставка на употребяван комбиниран багер-товарач

Връзка с АОП – досие на ОП

Обява на ОП

Връзка с АОП

Информация до АОП за публикувана обява

Документация за участие в ОП

Документи и образци

Контакти за доп. информация

094/ 601071

Статус

Отворена

Дата на публикация / създаване

16.03.2020 г.

Правен ред на възлагане

Събиране на оферти с обява

Предмет на обществената поръчка

Доставка на употребяван комбиниран багер-товарач

Дата на публикация 27.03.2020г.

Удължаване на срока за подаване на оферти

Дата на публикация 09.04.2020г.

Протокол комисия

Дата на публикация 08.05.2020г.

Договор

Дата на публикация 08.05.2020г.

Приложения