Досие на обществена поръчка 4 / 2020 г.

Дата на създаване на преписката 11.05.2020г.

Наименование на ОП

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга по 2 обособени позиции:

 

Обособена позиция 1 – Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1;

 

Обособена позиция 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин

Дата на публикация 11.05.2020г.

Решение ОП

Дата на публикация 11.05.2020г.

Обявление ОП

Дата на публикация 11.05.2020г.

Връзка с АОП – Решение Обявление

Дата на публикация 11.05.2020г.

Документи и образци

Дата на публикация 11.05.2020г.

Документация ОП

Дата на публикация 11.05.2020г.

Изисквания за изпълнение ОП1

Дата на публикация 11.05.2020г.

Изисквания за изпълнение ОП2

Дата на публикация 11.05.2020г.

Карта инвестиционни намерения

Дата на публикация 11.05.2020г.

Критерии за оценка

Дата на публикация 11.05.2020г.

Проект на договор

Дата на публикация 11.05.2020г.

Идеен проект ОП1

Дата на публикация 11.05.2020г.

Идеен проект ОП2

Дата на публикация 11.05.2020г.

Образци

Дата на публикация 11.05.2020г.

Мотиви чл.231 ал.5 ЗОП

Дата на публикация 15.05.2020г.

Разяснение 1 по запитване

Дата на публикация 26.05.2020г.

Решение за одобряване на обявление за изменение

Връзка с АОП

Дата на публикация 26.05.2020г.

Разяснение 2 по запитване

Дата на публикация 01.06.2020г.

Разяснение 3 по запитване

Дата на публикация 15.06.2020г.

Разяснение 4 по запитване

Дата на публикация 16.06.2020г.

Разяснение 5 по запитване

Дата на публикация 19.06.2020г.

Съобщение за спиране на процедурата

Дата на публикация 19.06.2020г.

Информация при производство по обжалване

Дата на публикация 15.07.2020г.

Решение за одобряване на обявление за изменение

Връзка с АОП

Дата на публикация 20.07.2020г.

Разяснение 6 по запитване

Дата на публикация 21.07.2020г.

Разяснение 7 по запитване

Дата на публикация 28.01.2021г.

Протокол №1 комисия

Дата на публикация 25.05.2021г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Дата на публикация 08.06.2021г.

Протокол №2 комисия

Дата на публикация 08.06.2021г.

Протокол №3 комисия

Дата на публикация 08.06.2021г.

Доклад комисия инженеринг

Дата на публикация 08.06.2021г.

Решение за избор на изпълнител

Дата на публикация 29.07.2021г..

Информация за възложена поръчка

Дата на публикация 29.07.2021г.

Договор ОП 1

Дата на публикация 29.07.2021г..

Договор за подизпълнение

Дата на публикация 29.07.2021г.

Приложения договор ОП 1

Дата на публикация 21.12.2021г.

Съобщение отваряне ценови предложения

Дата на публикация 12.01.2022г.

Протокол №4 комисия

Дата на публикация 12.01.2022г.

Протокол №5 комисия

Дата на публикация 12.01.2022г.

Доклад комисия инженеринг ОП2

Дата на публикация 12.01.2022г.

Решение за избор на изпълнител ОП2

Дата на публикация 05.08.2022г.

Протокол №6 комисия

Дата на публикация 05.08.2022г.

Доклад комисия инженеринг ОП2

Дата на публикация 05.08.2022г.

Решение за избор на изпълнител ОП2

Дата на публикация 18.08.2022г.

Допълнително споразумение

Дата на публикация 18.08.2022г.

Обявление приключен договор

Дата на публикация 18.08.2022г.

Връзка с АОП

Дата на публикация 21.11.2022г.

Информация за възложена поръчка ОП2

Дата на публикация 21.11.2022г.

Договор изпълнение ОП2

 

Приложения към договор изпълнение ОП2

Дата на публикация 21.11.2022г.

Договор за подизпълнение

Дата на публикация 02.05.2023г.

Обявление за изменение

Дата на публикация 02.05.2023г.

Доп.споразумение

Skip to content