Изберете страница

Дата на създаване на преписката 02.06.2020г.

Наименование на ОП

 „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин”, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

Дата на публикация 02.06.2020г.

Решение ОП

Дата на публикация 02.06.2020г.

Обявление ОП

Дата на публикация 02.06.2020г.

Връзка с АОП – Решение Обявление

Дата на публикация 02.06.2020г.

Документи и образци
Техническа спецификация
Документация ОП
Проект на договор
Образци

Дата на публикация 02.06.2020г.

Единен наръчник

Дата на публикация 11.06.2020гРазяснение №1 по ОП
Дата на публикация 16.09.2020г.Протокол №1 комисия
Дата на публикация 05.10.2020г.Съобщение за отваряне на ценови предложения
Дата на публикация 18.12.2020г.Протокол №2 комисия
Дата на публикация 18.12.2020г.Протокол 3 комисия
Дата на публикация 18.12.2020г.Окончателен протокол комисия
Дата на публикация 18.12.2020г.Решение избор на изпълнител
Дата на публикация 03.02.2021г. Информация за възложена поръчка
Дата на публикация 03.02.2021г.Договор
Дата на публикация 03.02.2021г.Приложения
Дата на публикация 10.09.2021г.Информация за изпълнен договор