Изберете страница

Досие на обществена поръчка 7 / 2020 г.

Дата на публикация

08.06.2020 г.

Наименование на ОП

Доставка на универсални жиба, намалители, тройници, свободни фланци, жиба с голям обхват и фланшови адаптори

Връзка с АОП – досие на ОП

Обява на ОП

Връзка с АОП

Информация до АОП за публикувана обява

Документация за участие в ОП

Документи и образци

Контакти за доп.информация

094 /601071

Статус

Отворена

Дата на публикация / създаване

08.06.2020 г.

Правен ред на възлагане

Глава 26 от ЗОП – Събиране на оферти с обява

Обект на обществена поръчка

Доставка

Предмет на обществената поръчка

Доставка на универсални жиба, намалители, тройници, свободни фланци, жиба с голям обхват и фланшови адаптори

Обособени позиции

ОП1 Доставка на универсални жиба, намалители, тройници, фланшови съединения, свободни фланци

ОП2 Доставка на жиба с голям обхват и фланшови адаптори

Срок за получаване на оферти

19.06.2020г.

Прогнозна обща стойност на ОП

35000 лв.

Дата на отваряне на оферти

22.06.2020г. от 10:30ч. в Административна сграда Заседателна зала

Дата на публикация 19.06.2020г.

Удължаване на срока за подаване на оферти

Дата на публикация 09.07.2020г.

Протокол комисия

Дата на публикация 22.07.2020г.

Договор ОП2

Дата на публикация 22.07.2020г.

Приложение към договора

Дата на публикация 18.09.2020г.

Договор ОП1

Дата на публикация 18.09.2020г.

Приложение към договора