ОП №5/2017 – Доставка на PVC тръби

Възложител В и К Видин ЕООД 

Досие на обществена поръчка 5 / 2017 г.

 

Дата на публикация

 

04.04.2017 г.

 

Наименование

 

Доставка на PVC тръби за водоснабдяване и канализация

 

Решение за откриване на ОП

 

Решение

 

Обявление на ОП

 

Обявление

 

Връзка с АОП – досие на ОП

 

00974- 2017 – 0003-  Решение и Обявление

 

Документация за участие в ОП

 

 Документи и образци 

 

Контакти за доп. информация

 

094/ 601071

 

Статус

 

Отворена

 

Дата на публикация / създаване

 

04.04.2017 г.

 

Правен ред на възлагане

 

Чл.178 ЗОП – Публично състезание

 

Обект на обществена поръчка

 

Доставка 

 

Предмет  на обществената поръчка

 

Доставка   на PVC тръби за водоснабдяване и канализация

 

Обособени позиции

 

ОП 1 Доставка на PVC тръби за водоснабдяване

 

ОП2  Доставка на PVC тръби за канализация

 

Срок за получаване на оферти

 

26.04.2017г. 17 ч.

 

Прогнозна стойност на поръчката

 

140 000 лв.

 

Дата на отваряне на оферти

 

28.04.2017 г. от 09:30 ч. в Административна сграда

 

Дата на публикация 28.04.2017г

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения

 

Дата на публикация 17.05.2017г

 

Протокол №1 комисия

 

Дата на публикация 17.05.2017г

 

Протокол №2 комисия

 

Дата на публикация 17.05.2017г

 

Протокол №3 комисия

 

Дата на публикация 17.05.2017г

 

Решение за избор на изпълнител ОП1 и прекратяване – ОП2

 

Връзка АОП

 

 

Информация за невъзлагане на ОП2

 

Дата на публикуване 30.06.2017г

 

Договор по ОП 1

 

Дата на публикуване 04.07.2017г

 

Приложение към договора по ОП 1

 

Връзка с АОП

 

Информация за сключен договор