Изберете страница

Досие на обществена поръчка 8 / 2017 г.

 

Дата на публикация

03.07.2017 г.

 

Наименование

 

Доставка   на тръби за водоснабдяване и канализация

 

Решение за откриване на ОП

 

Решение

 

Обявление на ОП

 

Обявление

 

Връзка с АОП – досие на ОП

 

00974- 2017 – 0005– Решение и Обявление

 

Документация за участие в ОП

 

Документи и образци

 

Контакти за доп. информация

 

094/ 601071

 

 

Статус

 

Отворена

 

Дата на публикация / създаване

 

03.07.2017 г.

 

 

Правен ред на възлагане

 

Чл.178 ЗОП – Публично състезание

 

 

Обект на обществена поръчка

 

Доставка 

 

Предмет  на обществената поръчка

 

Доставка   на тръби за водоснабдяване и канализация

 

Обособени позиции

 

ОП 1 Доставка на  тръби за водоснабдяване

 

ОП2  Доставка на  тръби за канализация

 

 

 

Срок за получаване на оферти

 

25.07.2017г. 16 ч.

 

Прогнозна стойност на поръчката

 

70 000 лв.

 

Дата на отваряне на оферти

 

27.07.2017 г. от 09:30 ч. в Административна сграда

 

Дата на публикация 21.08.2017г

 

Протокол №1 комисия

 

Дата на публикация 29.08.2017г

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения

 

Дата на публикация 11.09.2017г

 

Протокол №2 комисия

 

Дата на публикация 11.09.2017г

 

Протокол №3 комисия

 

Дата на публикация 11.09.2017г

 

Окончателен протокол

 

Дата на публикация 11.09.2017г

 

Решение за избор на изпълнител

 

Дата на публикуване 16.10.2017г

 

Договор по ОП 1

 

Дата на публикуване 16.10.2017г

 

Договор по ОП 2

 

Връзка с АОП

 

Информация за сключени договори

 

Връзка с АОП

 

Информация за приключен договор

 

Връзка с АОП

 

Информация за приключен договор