ОП №9/2017 – Доставка на автомобил чрез финансов лизинг

Възложител В и К Видин ЕООД

 

Досие на обществена поръчка 9 / 2017 г.

 

 

Дата на публикация

05.07.2017 г.

Наименование на ОП

 

Доставка на автомобил при условията на финансов лизинг

 

Обявление на ОП

 

Обява

 

Връзка с АОП

 

Информация до АОП за публикувана обява

 

Документация за участие в ОП

 

Документи и образци

 

Контакти за доп.информация

 

094 /601071

 

Статус

 

Отворена

 

Дата на публикация / създаване

 

05.07.2017 г.

 

Правен ред на възлагане

 

Глава 26 от ЗОП – Събиране на оферти с обява

 

Обект на обществена поръчка

 

Доставка

 

Предмет на обществената поръчка

 

Доставка на нов неупотребяаван автомобил при условията на финансов лизинг за срок от 5 години (60 месеца)

 

Срок за получаване на оферти

 

14.07.2017г. 15:00ч

 

Прогнозна обща стойност на ОП

 

47000 лв.

 

Дата на отваряне на оферти

 

17.07.2017г. от 09:30ч. в Административна сграда Заседателна зала

 

Дата на публикация 14.07.2017г

 

Удължаване на срока за подаване на оферти

 

Дата на публикация 25.07.2017г

 

Протокол комисия

 

Дата на публикация 22.08.2017г

 

Договор