ОП №10 /2017- Доставка на водопроводни кранове и поцинковани фитинги

Статус – ОТВОРЕНА

Дата на публикация

 

24.08.2017г

 

Наименование на ОП

Доставка на  водопроводни кранове и поцинковани фитинги

 

 

Връзка с АОП – досие на ОП

 

Обява на ОП

 

Връзка с АОП

 

Информация до АОП за публикувана обява

 

Документация за участие в ОП

 

Документи и образци

 

Контакти за доп.информация

 

094 /601071

 

Статус

 

Отворена

 

Дата на публикация / създаване

 

24.08.2017 г.

 

Правен ред на възлагане

 

Глава 26 от ЗОП – Събиране на оферти с обява

 

Обект на обществена поръчка

 

Доставка

 

Предмет на обществената поръчка

 

Доставка на водопроводни кранове и поцинковани фитинги

 

Обособени позиции

 

ОП 1 – Доставка на поцинковани фитинги

 

ОП 2 – Доставка на водопроводни кранове

 

Срок за получаване на оферти

 

04.09.2017г.

 

Прогнозна обща стойност на ОП

 

40 000 лв.

 

Дата на отваряне на оферти

 

05.09.2017г. от 13:00ч. в Административна сграда

 

Дата на публикация 05.09.2017г

 

Удължаване на срока за подаване на оферти