ОП №10 /2017- Доставка на водопроводни кранове и поцинковани фитинги

Статус – ОТВОРЕНА

Дата на публикация

 

24.08.2017г

 

 Наименование на ОП

Доставка на  водопроводни кранове и поцинковани фитинги

 

 

Връзка с АОП – досие на ОП

 

Обява на ОП

 

Връзка с АОП

 

Информация до АОП за публикувана обява

 

Документация за участие в ОП

 

Документи и образци

 

Контакти за доп.информация

 

094 /601071

 

Статус

 

Отворена

 

Дата на публикация / създаване

 

24.08.2017 г.

 

Правен ред на възлагане

 

Глава 26 от ЗОП – Събиране на оферти с обява

 

Обект на обществена поръчка

 

Доставка

 

Предмет на обществената поръчка

 

Доставка на водопроводни кранове и поцинковани фитинги

 

Обособени позиции

 

ОП 1 – Доставка на поцинковани фитинги

 

ОП 2 – Доставка на водопроводни кранове

 

Срок за получаване на оферти

 

04.09.2017г.

 

Прогнозна обща стойност на ОП

 

40 000 лв.

 

Дата на отваряне на оферти

 

05.09.2017г. от 13:00ч. в Административна сграда

 

Дата на публикация 05.09.2017г

 

Удължаване на срока за подаване на оферти

 

Дата на публикация 10.10.2017г

 

Протокол комисия

 

Дата на публикация 18.10.2017г

 

Договор ОП1

 

Дата на публикация 18.10.2017г

 

Договор ОП2