Изберете страница

Досие на обществена поръчка 11 / 2018 г.

 

 

Дата на публикация 19.12.2018г

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения

 

Дата на публикация

 

21.11.2018 г.

 

Наименование

 

Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение, доставчик на ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на В и К Видин ЕООД

 

Решение ОП 21.11.2018г

 

Решение ОП

 

Обявление на ОП 21.11.2018г

 

Обявление

 

Връзка с АОП – досие на ОП

 

00974- 2018 – 0005– Решение и Обявление

 

Документация за участие в ОП

 

Документи и образци

 

Контакти за доп. информация

 

094/ 601071

 

 

Статус

 

Отворена

 

Дата на публикация / създаване

 

21.11.2018 г.

 

 

Правен ред на възлагане

 

Чл.178 ЗОП – Публично състезание

 

 

Обект на обществена поръчка

 

Доставка

 

Предмет на обществената поръчка

 

Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение, доставчик на ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на В и К Видин ЕООД

 

Обособени позиции

 

ОП1 – Избор на доставчик на средно напрежение и координатор на балансираща група

 

ОП2 – Избор на доставчик на ниско напрежение и координатор на балансираща

 

Срок за получаване на оферти

 

12.12.2018г. 17ч.

 

Прогнозна стойност на поръчката

 

476 380лв.

 

Дата на отваряне на оферти

 

14.12.2018г. от 09:30 ч. в Административна сграда

 

Дата на публикация 08.01.2019г

 

Протоколи

 

Дата на публикация 08.01.2019г

 

Окончателен протокол

 

Дата на публикация 08.01.2019г

 

Решение за избор на изпълнител

 

Дата на публикация 06.02.2019г

 

ОП1 – договор и приложения

 

Дата на публикация 06.02.2019г

 

ОП2 – договор и приложения

 

Дата на публикация 06.02.2019г

 

Информация за сключени договори