Изберете страница

ПОКАНА

 

 

за провеждане на пазарни консултации по   чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: „Организация и управление на проект Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от Водоснабдяване и канализация – Видин “ EООД, гр. Видин, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020.

 

 

 

Дата на публикация 26.08.2019г

 

Покана – Прикачени файлове

 

Дата на публикация 18.09.2019г

 

Заповед комисия

 

Дата на публикация 18.09.2019г

 

ИЦП Африт

 

Дата на публикация 18.09.2019г

 

ИЦП-Инженеринг

 

Дата на публикация 18.09.2019г

 

ИЦП-ЕВРОСТАРТ

 

Дата на публикация 18.09.2019г

 

Протокол комисия

 

Дата на публикация 18.09.2019г

 

Решение прогнозна стойност ОП