Изберете страница

Досие на обществена поръчка 5 / 2019 г.

Дата на създаване на преписката 30.09.2019г.

Наименование на ОП

Организация и управление на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Видин

Дата на публикация 30.09.2019г.

Решение ОП

Дата на публикация 30.09.2019г.

Обявление ОП

Дата на публикация 30.09.2019г.

Връзка с АОП – Решение Обявление

Дата на публикация 01.10.2019г.

Документи и образци

Техническа спецификация

Дата на публикация 01.10.2019г.

Документация ОП

Дата на публикация 01.10.2019г.

Проект на договор

Дата на публикация 01.10.2019г.

Образци

Дата на публикация 02.01.2020г.

Протокол 1

Дата на публикацията 23.01.2020г.

Съобщение отваряне ценови предложения

Дата на публикацията 30.01.2020г.

Протокол 2 и Протокол 3

Дата на публикацията 30.01.2020г.

Доклад

Дата на публикацията 30.01.2020г.

Решение избор изпълнител

Дата на публикацията 23.03.2020г.

Информация за възложена поръчка

Дата на публикацията 23.03.2020г.

Договор

Приложения