Досие на обществена поръчка 5 / 2019 г.

Дата на създаване на преписката 30.09.2019г.

Наименование на ОП

Организация и управление на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Видин
Дата на публикация 30.09.2019г. Решение ОП
Дата на публикация 30.09.2019г. Обявление ОП
Дата на публикация 30.09.2019г. Връзка с АОП – Решение Обявление
Дата на публикация 01.10.2019г. Документи и образци

Техническа спецификация

Дата на публикация 01.10.2019г. Документация ОП
Дата на публикация 01.10.2019г. Проект на договор
Дата на публикация 01.10.2019г. Образци
Дата на публикация 02.01.2020г. Протокол 1
Дата на публикацията 23.01.2020г. Съобщение отваряне ценови предложения
Дата на публикацията 30.01.2020г. Протокол 2 и Протокол 3
Дата на публикацията 30.01.2020г. Доклад
Дата на публикацията 30.01.2020г. Решение избор изпълнител
Дата на публикацията 23.03.2020г. Информация за възложена поръчка
Дата на публикацията 23.03.2020г. Договор

Приложения

Дата на публикацията 15.01.2024г. Обявление за приключен договор
Skip to content