Изберете страница

Досие на обществена поръчка № 6 / 2019 г.

 

 

Дата на публикация

26.09.2019 г.

 

Наименование

 

Доставка водомери

 

Връзка с АОП – досие на ОП

 

Обява на ОП

 

Връзка с АОП

 

Информация до АОП за публикувана обява

 

Документация за участие в ОП

 

Документи и образци

 

Контакти за доп. информация

 

094/ 601071

 

Статус

 

Прекратена

 

Дата на публикация / създаване

 

26.09.2019 г.

 

Правен ред на възлагане

 

Събиране на оферти с обява

 

Обект на обществена поръчка

 

Доставка на водомери

 

Предмет на обществената поръчка

 

Доставка на водомери

 

Обособени позиции

 

ОП 1 Доставка на едноструйни и многоструйни водомери

 

ОП2 Доставка на фланшови и комбинирани водомери

 

ОП3 Доставка на електронни ултразвукови водомери

 

ОП4 Доставка на коаксиални водомери

 

 

Срок за получаване на оферти

 

08.10.2019г. 17 ч.

 

Прогнозна стойност на поръчката

 

50 000 лв.

 

Дата на отваряне на оферти

 

10.10.2019 г. от 10:00 ч. в Административна сграда

 

Дата на публикация 03.10.2019г.

 

Разяснения

 

Дата на публикация 04.10.2019г.

 

Прекратяване ОП