Дата на създаване на преписката 22.11.2019г.

Наименование на ОП

„Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение, доставчик на ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на В и К Видин ЕООД”

Дата на публикация 22.11.2019г. Решение ОП
Дата на публикация 22.11.2019г. Обявление ОП
Дата на публикация 22.11.2019г. Връзка с АОП – Решение Обявление
Дата на публикация 22.11.2019г. Документи и образци
Дата на публикация 02.01.2020г. Съобщение отваряне ценови оферти
Дата на публикация 20.01.2020г. Протоколи комисия
Дата на публикация 20.01.2020г. Окончателен протокол
Дата на публикация 20.01.2020г. Решение класиране
Дата на публикация 26.02.2020г. Договор СрН ел. енергия   Прилежения ОП1  ТП СрН и ЦП СрН
Дата на публикация 26.02.2020г. Договор НН ел. енергия   Приложения ОП2 ТП СрН и ЦП СрН
Дата на публикация 26.02.2020г. Информация за сключени договори
Дата на публикация 28.04.2021г. Информация за приключени договори
Skip to content