Изберете страница

Досие на обществена поръчка № 10 / 2019 г.

 

 

Дата на публикация

08.10.2019 г.

 

Наименование

 

Доставка на тръби и принадлежности

 

Връзка с АОП – досие на ОП

 

Обява на ОП

 

Връзка с АОП

 

Информация до АОП за публикувана обява

 

Документация за участие в ОП

 

Документи и образци

 

Контакти за доп. информация

 

094/ 601071

 

Статус

 

Отворена

 

Дата на публикация / създаване

 

08.10.2019 г.

 

Правен ред на възлагане

 

Събиране на оферти с обява

 

Обект на обществена поръчка

 

Доставка на тръби и принадлежности

 

Предмет на обществената поръчка

 

Доставка на тръби и принадлежности

 

Обособени позиции

 

ОП 1 Доставка на HDPE  тръби и фасонни части   за водоснабдяване 

 

ОП2 Доставка на муфирани напорни PVC – O тръби  и фасонни части   за водоснабдяване

 

ОП3 Доставка на  PVC тръби  и фасонни части  за канализация 

  

 

Срок за получаване на оферти

 

18.10.2019г. 17 ч.

 

Прогнозна стойност на поръчката

 

65 000 лв.

 

Дата на отваряне на оферти

 

21.10.2019 г. от 10:00 ч. в Административна сграда

 

Дата на публикация 21.10.2019г

 

Удължаване на срока за подаване на оферти

 

Дата на публикация 05.11.2019г

 

Протокол комисия

 

Дата на публикация 05.12.2019г

 

Договор ОП1 , Приложение1 и Приложение2

 

Дата на публикация 05.12.2019г

 

Договор ОП2 , Приложение1 и Приложение2